Bolagsintroduktion Direkt

Gabather presenteras i en kort, 3 min, video.

  • Vad gör bolaget
  • Hur startade bolaget
  • Affärsidé
  • Långsiktiga mål

Gabather är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet.