Finwire.tv: Gabather tar in pengar till sin adaptiva fas 1b/2a studie

Intervju med Gabathers vd Michael-Robin Witt i samband med företrädesemission. Gabather tar in 62 miljoner för att finansiera sin fas 1b/2a studie. Denna studie kommer att vara en adaptiv studie vilket Michel-Robin förklarar fördelarna med. GT-002 är Gabathers läkemedelskandidat som kommit längst och siktar på att behandla sjukdomar med ursprung

Läs mer

Bolagsintroduktion Direkt

Gabather presenteras i en kort, 3 min, video. Vad gör bolaget Hur startade bolaget Affärsidé Långsiktiga mål Gabather är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Läs mer

Insiderköp av Lars Persson

Lars Persson i Gabathers styrelse har köpt 4000 aktier á 13.20. https://marknadssok.fi.se/publiceringsklient/sv-SE/Rapportsammanst%C3%A4llning/Index/A000Z699-1?s%C3%B6kfunktion=Insyn

Läs mer

GABATHER SUCCESSFULLY COMPLETES PHASE 1A STUDY OF CLINICAL CANDIDATE GT-002

Gabather AB reports today that the clinical phase 1 study in healthy volunteers with single ascending doses (SAD study) of GT-002 has been successfully completed.  No drug-related adverse events have been reported and the preliminary conclusion is that the drug is safe and well tolerated, and that the pharmacokinetic properties

Läs mer

Årsredovisning 2018

https://news.cision.com/se/gabather-ab/r/arsredovisning-for-gabather-ab–publ-,c2775099 https://mb.cision.com/Main/11735/2775099/1016255.pdf

Läs mer

Bokslutskommuniké 2018

Fjärde kvartalet (2018-10-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter uppgick till 0 (472) KSEK. Resultat efter finansiella poster  -4 114 (-4 469) KSEK. Resultat per aktie -0,80 (-0,30) SEK. Kassaflöde från perioden totalt -4 783 (20 234) KSEK. Likvida medel per 31 december 16 649 (36 745) KSEK. Helåret (2018-01-01 – 2018-12-31) Rörelsens intäkter

Läs mer