NASDAQ Stockholm welcomes Gabather to First North

Stockholm, April 16, 2018— Nasdaq (Nasdaq: NDAQ) announces that the trading in Gabather AB’s shares (short name: GABA) will commence today on Nasdaq First North in Stockholm. Gabather belongs to the health care sector and is the 22nd company to be admitted to trading on Nasdaq’s Nordic markets* in 2018. https://business.nasdaq.com/mediacenter/pressreleases/1721884/nasdaq-stockholm-welcomes-gabather-to-first-north

Läs mer

VD-intervju: Gabather har en stärkt kassa och sex lovande substanser i pipen

Under förra veckan presenterade Gabather, verksamma inom läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet, sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget uppvisade ökade förluster för 2017 men går in i 2018 med nya finansiella muskler efter en emission i december. BioStock kontaktade Gabathers vd Bert Junno för att få en

Läs mer

VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen«

BioStock har intervjuat Bert Junno, vd för emissionsaktuella Gabather som utvecklar läkemedel med inriktning på behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Bolagets primära läkemedelskandidat GT-002 har visat stark antipsykotisk verkan, men även kognitions- och minnesförbättrande egenskaper vilket ger bred potential även inom demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Här berättar

Läs mer

Börsvärldens småbolagsreporter i personligt möte med Bert Junno, VD Gabather

Gabather bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Bolagets huvudkandidat GT-002 har i lovande studier visat indikation på antipsykotisk verkan men med avsaknad av de allvarliga biverkningar som antipsykotiska läkemedel normalt medför. I fjol stärktes kassan genom en lyckad företrädesemission samt besked om beviljat utvecklingsbidrag

Läs mer

Bert Junno: ”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”

Marknaden för antipsykotiska läkemedel var 2014 värd cirka 15 miljarder dollar. Nu ger sig svenska Gabather in på denna marknad med en ny typ av läkemedel – som ska behandla symptomen med långt färre biverkningar. Under 2017 planerar bolaget att starta klinisk”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”a studier och

Läs mer

Investeringstipset: Svenskt läkemedelsbolag siktar mot världen

58 miljarder dollar. Så stor är marknaden som det svenska läkemedelsbolaget Gabather tar sikte mot. I höst tar bolaget också några viktiga steg på vägen. Man öppnar både sitt eget labb och inleder marknadsföringen av sin första läkemedelskandidat. http://investeringstipset.se/svenskt-lakemedelsbolag-siktar-mot-varlden/

Läs mer

Live Session med Gabathers VD Bert Junno

Den 20 juni höll Facebook-sidan Aktier Småbolagsjakten en livechat med Gabathers vd Bert Junno. Över 180 investerare deltog i chatten där Bert Junno svarade på frågor rörande bolagets verksamhet i dag och de närmsta åren. https://www.redeye.se/arena/posts/gabather-live-session-med-gabathers-vd-bert-junno

Läs mer