Presentation, American Society for Neuroscience, Chicago – 2019-10-23

” Gabather’s poster not only receives extensive attention at the October Neuroscience meeting in Chicago but leads to an ongoing brainstorming of ideas and an enhanced network of academic relationships ” https://www.linkedin.com/posts/gabather_gabathers-poster-not-only-receives-extensive-activity-6594913379956080641-jZXU Ladda ner pdf här.

Läs mer

Finwire.tv: Gabather tar in pengar till sin adaptiva fas 1b/2a studie

Intervju med Gabathers vd Michael-Robin Witt i samband med företrädesemission. Gabather tar in 62 miljoner för att finansiera sin fas 1b/2a studie. Denna studie kommer att vara en adaptiv studie vilket Michel-Robin förklarar fördelarna med. GT-002 är Gabathers läkemedelskandidat som kommit längst och siktar på att behandla sjukdomar med ursprung

Läs mer

GABATHER SUCCESSFULLY COMPLETES PHASE 1A STUDY OF CLINICAL CANDIDATE GT-002

Gabather AB reports today that the clinical phase 1 study in healthy volunteers with single ascending doses (SAD study) of GT-002 has been successfully completed.  No drug-related adverse events have been reported and the preliminary conclusion is that the drug is safe and well tolerated, and that the pharmacokinetic properties

Läs mer

FDA: Study of Ascending Single Oral Dose of GT-002 in Healthy Volunteers (GAB-001)

This study does not target any disease or condition in itself, but is evaluating the safety, tolerability and pharmacokinetics of single oral doses of GT-002 in the setting of healthy volunteers. A longer-term objective is to apply the findings from this study to design and later conduct a clinical development

Läs mer

Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002

Gabather AB (NASDAQ First North: GABA) kan idag meddela att den kliniska Fas I studien med GT-002 i friska frivilliga individer har påbörjats och den första individen har erhållit första dosen. GT-002 verkar genom att selektivt påverka GABAA receptorer i hjärnan och har i prekliniska modeller visats effektivt hämma psykos samt

Läs mer

Värdering av GT-002

Venture Valuation (Zürich) har på uppdrag av bolaget analyserat marknaden och värdet  av bolagets utvecklingsprogram kring GT-002 för behandling av schizofreni vid tidpunkten för godkänd ansökan om kliniska studier.  Analysen görs för två scenarier med olika omfattning av den eventuella marknadsexklusivitet som bestäms av befintligt patentskydd och ett utökat sådant

Läs mer