Finwire.tv: Gabather tar in pengar till sin adaptiva fas 1b/2a studie

Intervju med Gabathers vd Michael-Robin Witt i samband med företrädesemission. Gabather tar in 62 miljoner för att finansiera sin fas 1b/2a studie. Denna studie kommer att vara en adaptiv studie vilket Michel-Robin förklarar fördelarna med. GT-002 är Gabathers läkemedelskandidat som kommit längst och siktar på att behandla sjukdomar med ursprung

Läs mer

Svenskt läkemedelsbolag utvecklar nytt läkemedel mot schizofreni

”Behovet av nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar är stort eftersom det idag inte finns några optimala behandlingar för dessa patienter. Biverkningarna av befintliga mediciner är allvarliga och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Det svenska läkemedelsbolaget Gabather AB utvecklar en helt ny och unik substans som selektivt riktar sig direkt mot GABAₐ-receptorn

Läs mer

Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018. Transkribering: – Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar.

Läs mer

VD-intervju: Gabather har en stärkt kassa och sex lovande substanser i pipen

Under förra veckan presenterade Gabather, verksamma inom läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet, sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget uppvisade ökade förluster för 2017 men går in i 2018 med nya finansiella muskler efter en emission i december. BioStock kontaktade Gabathers vd Bert Junno för att få en

Läs mer

VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen«

BioStock har intervjuat Bert Junno, vd för emissionsaktuella Gabather som utvecklar läkemedel med inriktning på behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Bolagets primära läkemedelskandidat GT-002 har visat stark antipsykotisk verkan, men även kognitions- och minnesförbättrande egenskaper vilket ger bred potential även inom demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Här berättar

Läs mer

Börsvärldens småbolagsreporter i personligt möte med Bert Junno, VD Gabather

Gabather bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Bolagets huvudkandidat GT-002 har i lovande studier visat indikation på antipsykotisk verkan men med avsaknad av de allvarliga biverkningar som antipsykotiska läkemedel normalt medför. I fjol stärktes kassan genom en lyckad företrädesemission samt besked om beviljat utvecklingsbidrag

Läs mer

Bert Junno: ”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”

Marknaden för antipsykotiska läkemedel var 2014 värd cirka 15 miljarder dollar. Nu ger sig svenska Gabather in på denna marknad med en ny typ av läkemedel – som ska behandla symptomen med långt färre biverkningar. Under 2017 planerar bolaget att starta klinisk”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”a studier och

Läs mer