Svenskt läkemedelsbolag utvecklar nytt läkemedel mot schizofreni

”Behovet av nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar är stort eftersom det idag inte finns några optimala behandlingar för dessa patienter. Biverkningarna av befintliga mediciner är allvarliga och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Det svenska läkemedelsbolaget Gabather AB utvecklar en helt ny och unik substans som selektivt riktar sig direkt mot GABAₐ-receptorn

Läs mer

Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018. Transkribering: – Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar.

Läs mer