Direkt: Rapportkommentar Gabather Q1 2020

00:20 The numbers 00:55 The key events of Q1 2020 02:05 The lockdown in Portugal 03:20 When will the study be finished? 04:05 How has the pandemic affected Gabathers day-to-day business 04:55 Viewer questions: Where do you see Gabather in 5 years 06:10 The difference between the EEG study and

Läs mer

Direkt: Rapportkommentarer Gabather Q4 2019

00:19 – Quick update on Q4 02:06 – GT002 study with patients03:25 – Ideal partner for Gabather Michael-Robin Witt, vd för Gabather som är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, intervjuas efter 4 KV delårsrapport.

Läs mer

Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018. Transkribering: – Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar.

Läs mer