Användaranalys: Stark köprekommendation utfärdas

WolfofSweden deltog på Stora Aktiedagen i Stockholm följt av ett personligt möte tillsammans med CEO Junno & CSO Nielsen. Om Gabather levererar ett starkt resultat från pågående toxikologiska studier av det anti-psykotiska preparatet GT-002 har vi en stor belöning att inhämta: Then you will be able to buy a Rolls Royce. You should seriously join the company; It’s a good advice”. Gabather står nu inför ett potentiellt medicinskt genombrott som kommer att revolutionera CNS området.

https://www.redeye.se/arena/posts/gabather-gabather-stark-koprekommendation-utfardas