Bert Junno: ”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”

Marknaden för antipsykotiska läkemedel var 2014 värd cirka 15 miljarder dollar. Nu ger sig svenska Gabather in på denna marknad med en ny typ av läkemedel – som ska behandla symptomen med långt färre biverkningar. Under 2017 planerar bolaget att starta klinisk”Ett avsevärt mycket större intresse från läkemedelsbolagen”a studier och märker redan av ett växande intresse från läkemedelsbranschen.


http://investeringstipset.se/ett-avsevart-mycket-storre-intresse-fran-lakemedelsbolagen/