Börsvärldens småbolagsreporter i personligt möte med Bert Junno, VD Gabather

Gabather bedriver läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Bolagets huvudkandidat GT-002 har i lovande studier visat indikation på antipsykotisk verkan men med avsaknad av de allvarliga biverkningar som antipsykotiska läkemedel normalt medför. I fjol stärktes kassan genom en lyckad företrädesemission samt besked om beviljat utvecklingsbidrag från Eurostars. Nu växlar bolaget upp takten inför ett spännande år där pågående toxikologiska studier ska avslutas för att vidare ansöka om tillstånd att starta klinisk prövning.

https://borsvarlden.com/artiklar/borsvarldens-smabolagsreporter-i-personligt-mote-med-bert-junno-vd-gabather/