Den första individen har erhållit den första dosen i Fas I studien med GT-002

Gabather AB (NASDAQ First North: GABA) kan idag meddela att den kliniska Fas I studien med GT-002 i friska frivilliga individer har påbörjats och den första individen har erhållit första dosen. GT-002 verkar genom att selektivt påverka GABAA receptorer i hjärnan och har i prekliniska modeller visats effektivt hämma psykos samt förbättra minne och sociala beteenden. GT-002 utvecklas i ett första steg för behandling av patienter med schizofreni.

I den kliniska studien administreras GT-002 peroralt i enstaka och ökande doser till friska frivilliga individer. I studien som är dubbelblindad och placebokontrollerat, testas maximalt 7 dosnivåer med 8 personer i varje dosnivå, 6 personer får GT-002 och 2 personer får placebo. Målsättning med studien är att utvärdera GT-002 med avseende på säkerhet, tolerans och farmakokinetik. Slutliga resultat från studien förväntas föreligga i andra kvartalet 2019.

”Det är med tillfredställelse och stort intresse som vi nu kommer följa den kliniska utvecklingen av GT-002. Produktkandidaten kan vid en lyckad utveckling komma att vara en viktig behandling av olika psykiska sjukdomar”, säger VD Michael-Robin Witt.


http://news.cision.com/se/gabather-ab/r/den-forsta-individen-har-erhallit-den-forsta-dosen-i-fas-i-studien-med-gt-002,c2702869