Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018.

Transkribering:

– Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?
– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar. Depression, schizofreni etcetera. Och vi heter Gabather för att vi riktar oss specifikt mot neutrotransmittersystemet i hjärnan – GABA. Den neutrotransmitter vi modulerar, påverkar.- Vad skiljer era läkemedelskandidater mot redan befintliga på marknaden?- Skillnaden är att våra läkemedel är otroligt selektiva. De påverkar mycket få system i hjärnan. Därmed hoppas vi att vi har mindre biverkningar. Vårt läkemedel är mer potent. Det betyder att man kan använda mindre dos, och det ger mindre biverkningar. Och dom är ganska unika. Den modell som vi baserar våra molekyler på är unik för Gabather. Det är ingen annan som använder samma modell.

– Hur beprövade är era läkemedel?
– Vårt läkemedel, det man kallar ”target”, påverkas väldigt väldigt bra. Det finns t ex en substansgrupp som heter benzodiazepiner som det finns miljarder recept på, som påverkar exakt samma system på ett liknande sätt som vår molekyl, så vi är helt säkra på att vi har det som man kallar ”druggable target” i vår läkemedelsutveckling. Så det har vi väldigt stor konfidens i.

– Ni har lämnat in ansökan för First in man-study, och benämner det här som en stor och viktig händelse. Varför är det viktigt?
– Det är en bra fråga. Det är en stor händelse. Det är viktigt för ett småbolag som oss. Som dag och natt. Och för att läkemedelsutveckling är väldigt riskfyllt, projekten är svåra, det är mycket forskning som är bakom, och de modeller man använder för att testa dessa läkemedelskandidater i djur eller på laboratoriet, dom är väldigt svåra att översätta till situationen i människa. Så ska du bevisa att din substans inte är toxisk i människa och den har den effekt den har – det är ett jättestort steg. Det är alltså inte som, du vet i boxning, inte en ny rond utan en ny match. Och därför är vi så, vad kallar man det, spända just nu för att det är en fråga om ett par dagar faktiskt så har vi godkännande, så är vi klara med (pre)kliniken. Så det är en väldigt spännande tid för oss. Och också, för att, när jag pratar med potentiella partners som kan vara intresserade av vårt projekt så är första frågan: ”När är ni i kliniken? Är ni i kliniken?”. ”Nej, vi är fortfarande i preklinik”. ”Okej, så kom igen när ni är i klinik så pratar vi vidare”. Så viktigt är det faktiskt.

– Ni gör i dagsläget ett negativt resultat. Hur väl rustade står ni rent finansiellt för framtiden?
– Jo, vi står finansierade tills vi kör det som kallas backupprogrammet, och för denna substansen till 2019. Vi börjar redan nu att prata med potentiella partners om utlicensiering av t ex GT-002-projektet eller hela GT-002-gruppen. Och det blir att partners kommer bli ett Medium eller Large Pharma som har ett gap i sin utveckling som passar in. Det är en lång process som börjar redan nu. Så vi är väl förberedda för att köra både backupprogrammet och partner för GT-002-projektet.

– Michael, du är relativt ny VD, kan du berätta om din bakgrund?
– Ja, absolut. Jag har ungefär 30 år i denna businessen. De första 15 inom akademin och forskning – grundforskning – och de sista 15 inom läkemedelsutveckling. Jag har jobbat på Astra Zeneca, jag har jobbat på Karo Bio, jag har jobbat på Neuro Research i Danmark. Jag har jobbat i Asien lite – i Malaysia. Och det intressanta är med Gabathers projekt att molekylen och själva modellen kommer faktiskt ifrån forskning som jag, tillsammans med CSO:s Mogens Nielsen gjort i Danmark för många år sedan som kommit till Lund och från Lund till Gabather – one big circle.

– Tack så mycket!
– Tackar!

(Med reservation för felstavning och -hörning. Viss översättning har gjorts)