Gabather

Gabather

Gabather grundades år 2014, med 10 års forskning på Lunds universitet bakom sig, för att utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet. Gabather grundades av Forskarpatent i Syd AB och forskningsledarna Olov Sterner och Mogens Nielsen i syfte att kommersialisera uppfinningar av Sterner och Nielsen tillsammans med medarbetare från Lunds och Köpenhamns universitet. Sterner har arbetat inom medicinsk kemi i 40 år och Nielsen har arbetat inom neurovetenskap i 45 år. Båda är högt aktade inom sina områden och kända över hela världen. Gabather är noterat på First North.

Gabathers webbplats:
http://www.gabather.com

Disclaimer:
Denna webbplats, GABA.nu, är ett privat initiativ och är inte kopplad till bolaget Gabather AB på något sätt. Syftet är att samla och tillgängliggöra information och nyheter som relaterar till bolaget och aktien.