SvD Näringsliv/Börsplus

I höstas analyserade Börsplus forskningsbolaget Gabather och landade i ett säljråd. Sedan dess har börsvärdet halverats trots att kassan har stärkts genom en nyemission. Förväntningarna har alltså kommit ner och det finns skäl att vara mer positiv till Gabather. Vi tar bort säljrådet på aktien men noterar att finansieringen fortfarande

Läs mer

Värdering av GT-002

Venture Valuation (Zürich) har på uppdrag av bolaget analyserat marknaden och värdet  av bolagets utvecklingsprogram kring GT-002 för behandling av schizofreni vid tidpunkten för godkänd ansökan om kliniska studier.  Analysen görs för två scenarier med olika omfattning av den eventuella marknadsexklusivitet som bestäms av befintligt patentskydd och ett utökat sådant

Läs mer

Användaranalys Redeye

Gabather – Extrem potential på en mångmiljardmarknadDet är få biotechföretag som kommer lyckas av alla de som det kryllar av på börsen just nu, men Gabather må vara en het kandidat till att vara en utav dem som drar hem jackpotten. https://www.redeye.se/arena/posts/gabather-gabather-extrem-potential-pa-en-mangmiljard-marknad

Läs mer