Värdering av GT-002

Venture Valuation (Zürich) har på uppdrag av bolaget analyserat marknaden och värdet  av bolagets utvecklingsprogram kring GT-002 för behandling av schizofreni vid tidpunkten för godkänd ansökan om kliniska studier.  Analysen görs för två scenarier med olika omfattning av den eventuella marknadsexklusivitet som bestäms av befintligt patentskydd och ett utökat sådant baserat på nya patentansökningar. 


http://mb.cision.com/Public/11735/2403846/9818761e7bbcd7ac.pdf