VD-intervju Gabather: »Vi har en helt unik marknadssituation om vi lyckas hela vägen«

BioStock har intervjuat Bert Junno, vd för emissionsaktuella Gabather som utvecklar läkemedel med inriktning på behandlingar av sjukdomar i det centrala nervsystemet. Bolagets primära läkemedelskandidat GT-002 har visat stark antipsykotisk verkan, men även kognitions- och minnesförbättrande egenskaper vilket ger bred potential även inom demenssjukdomar som t.ex. Alzheimers sjukdom. Här berättar Bert Junno mer om emissionen som ska finansiera bolagets första kliniska studie, kontakterna med Big Pharma och en patentstrategi som kan öka bolagets portföljvärde med ett par miljarder kronor.


https://www.biostock.se/2017/11/vd-intervju-gabather-vi-har-en-helt-unik-marknadssituation-om-vi-lyckas-hela-vagen/