Presentation, American Society for Neuroscience, Chicago – 2019-10-23

” Gabather’s poster not only receives extensive attention at the October Neuroscience meeting in Chicago but leads to an ongoing brainstorming of ideas and an enhanced network of academic relationships ” https://www.linkedin.com/posts/gabather_gabathers-poster-not-only-receives-extensive-activity-6594913379956080641-jZXU Ladda ner pdf här.

Läs mer

Bolagsintroduktion Direkt

Gabather presenteras i en kort, 3 min, video. Vad gör bolaget Hur startade bolaget Affärsidé Långsiktiga mål Gabather är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet.

Läs mer

Gabather hos Erik Penser Bank 28/11 -2018

Michael-Robin Witt, CEO Gabather, intervjuas hos Erik Penser Bank den 28 november 2018. Transkribering: – Kan du ge oss en kort pitch, vilka är Gabather?– Gabather är ett svenskt bioteknikbolag, baserat på forskning från Lunds Universitet och vi jobbar med läkemedelsutveckling inom CNS, Central Nervous System. Det betyder psykiska sjukdomar.

Läs mer