QA med VD Michael Robin Witt

Kliniska studier Ni väntade er att den slutliga studierapporten för fas 1b skulle bli tillgänglig i slutet av förra året. Årsskiftet är passerat utan vare sig studierapport eller förklaring till varför den är sen. Varför saknas besked ang. detta, får ni inte kommunicera saken eller har ni inte ansett det

Läs mer

Biostock: Focus on CNS Diseases

Diseases of the central nervous system (CNS) and mental health issues represent a major burden on society, and there is considerable room for improvements of the current therapeutic alternatives. Swedish pharma company Gabather is working to alleviate this burden by developing therapies targeting the GABAA receptor, which is involved in a

Läs mer

Direkt: Rapportkommentarer Gabather Q4 2019

00:19 – Quick update on Q4 02:06 – GT002 study with patients03:25 – Ideal partner for Gabather Michael-Robin Witt, vd för Gabather som är ett bioteknikföretag som utvecklar nya läkemedel med fokus på behandling av sjukdomar i det centrala nervsystemet, intervjuas efter 4 KV delårsrapport.

Läs mer