VD-intervju: Gabather har en stärkt kassa och sex lovande substanser i pipen

Under förra veckan presenterade Gabather, verksamma inom läkemedelsutveckling för behandling av sjukdomar med ursprung i det centrala nervsystemet, sin bokslutskommuniké för 2017. Bolaget uppvisade ökade förluster för 2017 men går in i 2018 med nya finansiella muskler efter en emission i december. BioStock kontaktade Gabathers vd Bert Junno för att få en kommentar kring resultatet och bolagets utsikter för året.

https://www.biostock.se/2018/02/vd-intervju-gabather-har-en-starkt-kassa-och-sex-lovande-substanser-i-pipen/