Svenskt läkemedelsbolag utvecklar nytt läkemedel mot schizofreni

”Behovet av nya läkemedel mot neurologiska sjukdomar är stort eftersom det idag inte finns några optimala behandlingar för dessa patienter. Biverkningarna av befintliga mediciner är allvarliga och påverkar patienternas livskvalitet negativt. Det svenska läkemedelsbolaget Gabather AB utvecklar en helt ny och unik substans som selektivt riktar sig direkt mot GABAₐ-receptorn i hjärnan. Genom kliniska studier kommer bolaget nu att undersöka hur läkemedlet kan hjälpa patienter med psykiska sjukdomar, genom förbättrad effekt och med minimala biverkningar.”

Se hela annonsen här:
http://media.gaba.nu/2018/12/Annons_2018-12-16.png

Annons i SvD 2018-12-16